گزارش تصویری جلسه صبح 28 صفر در بیت الحسن المجتبی علیه السلام

 

 

beitolhasan-shakhes-jalasat-010

جلسه صبح 28 صفر در بیت الحسن المجتبی علیه السلام28 safar -94 (1) 28 safar -94 (2) 28 safar -94 (3) 28 safar -94 (4)

پاسخ بدهید

x

حتما ببینید

برنامه: جلسات دهه اول ماه محرم الحرام 1400