جلسه هفتگی آینده بیت الحسن المجتبی علیه السلام جمعه ۹۴/۰۱/14

بیت الحسن سر در

انشاالله جلسه آینده هیئت در تاریخ جمعه ۹۴/۰۱/14  با حضور محبین اهل البیت (ع) در بیت الحسن المجتبی (ع) برقرار می باشد

ساعت ۷ صبح قرائت زیارت عاشورا : حاج سیدحسن حسینی مجد
ساعت ۷/۳۰ صبح قرائت دعای ندبه : حاج امیر کاتوزیان
ساعت ۸/۴۵ صبح ذکر توسل :حاج علی قنبری
ساعت ۹ صبح سخنرانی :استاد حاج مهدی توکلی

پاسخ بدهید

x

حتما ببینید

صوت: سخنرانی استاد حاج مهدی توکلی شب ششم فاطمیه اول 1402