آلبوم تصاویر

آلبوم تصاویر هیئت بیت الحسن المجتبی (ع)

در این قسمت تصاویری را از آلبوم خادمان و دست اندارکاران هیئت بیت الحسن المجتبی در دهه 30 و دهه 40 و دهه 90 منتشر نموده ایم.

چند عکس از قدیمی ترین تصاویر هیئت مربروط به دهه 30 و 40 نیز قرار داده شده است.

التماس دعا

دهه 30 بیت الحسن المجتبی

دهه 30 بیت الحسن المجتبی

دهه 40 بیت الحسن المجتبی

دهه 40 بیت الحسن المجتبی

دهه 90 بیت الحسن المجتبی

دهه 90 بیت الحسن المجتبی

دهه 90 بیت الحسن المجتبی

دهه 90 بیت الحسن المجتبی

سفرزیارتی عتبات عالیات مهرماه 1392

بین الحرمین - مهرماه 1392-بیت الحسن المجتبی(ع)

بین الحرمین – مهرماه 1392-بیت الحسن المجتبی(ع)

بین الحرمین - مهرماه 1392-بیت الحسن المجتبی(ع)

بین الحرمین – مهرماه 1392-بیت الحسن المجتبی(ع)

بین الحرمین - مهرماه 1392-بیت الحسن المجتبی(ع)

بین الحرمین – مهرماه 1392-بیت الحسن المجتبی(ع)

—–

مراسم محرم و صفر 92 – بیت الحسن المجتبی (ع)

حاج محسن عرب خالقی-بیت الحسن المجتبی

حاج محسن عرب خالقی-بیت الحسن المجتبی

-بیتالحسن المجتبی

-بیتالحسن المجتبی

حاج محمد نوروزی-بیت الحسن المجتبی

حاج محمد نوروزی-بیت الحسن المجتبی

کاروان سفر به کربلای معلا بیت الحسن علیه السلام سال ۹۶

پاسخ بدهید