جلسات هفتگی

جلسات هفتگی جمعه 1396/12/04

جلسه جمعه مورخ  1396/12/04 مصادف با ششم جمادی الثانی بانی مرحوم حمید رضا قنبری ساعت 7 صبح  زیارت عاشورا توسط حاج سید حسن حسینی مجد ساعت 7/30 صبح      دعای ندبه ...

متن کامل »

جلسات هفتگی جمعه 1396/11/27

جلسه جمعه مورخ  1396/11/27 مصادف با بیست و نهم جمادی الاول بانی  حاج علی مومنی ساعت 7 صبح  زیارت عاشورا توسط حاج سید حسن حسینی مجد ساعت 7/30 صبح      دعای ...

متن کامل »